Monday, September 09, 2013

Hayyam - Rubai ....

Meyhane rintlerinin sergerdesi benim;
Yersiz sözlerle günaha giren benim;
Gecesini kızıl şaraba kurban eden
Ciğerinin kanıyla dua eden benim.
Ö. Hayyam

No comments: