Wednesday, December 21, 2005

Çok Doğru,

Yaşamımızda işlediğimiz hataların çoğu, düşünmemiz gereken yerde hissetmekten, hissetmemiz gereken yerde düşünmekten ileri gelmektedir.
GOETHE

No comments: